Handlingsplan för spetsnate

Om publikationen

Löpnummer:
2013:38
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Handlingsplan för bevarande, utplantering och skötsel av spetsnate (Potamogeton acutifolius). Handlingsplanen är framtagen av park- och naturförvaltningen på Göteborgs Stad på uppdrag av Länsstyrelsen.

Kontakt