Handlingsplan för spetsnate

Om publikationen

Löpnummer: 2013:38

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplan för bevarande, utplantering och skötsel av spetsnate (Potamogeton acutifolius). Handlingsplanen är framtagen av park- och naturförvaltningen på Göteborgs Stad på uppdrag av Länsstyrelsen.

Kontakt