Handlingsplan för knölnate

Om publikationen

Löpnummer: 2013:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport


Handlingsplan för knölnate, Potamogeton trichoides, i Göteborgs Stad. Knölnate är en hotad vattenväxt som omfattas av ett åtgärdsprogram. Rapporten föreslår ett antal åtgärder för att rädda beståndet av arten.

Kontakt