Handlingsplan för knölnate

Om publikationen

Löpnummer:
2013:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport


Handlingsplan för knölnate, Potamogeton trichoides, i Göteborgs Stad. Knölnate är en hotad vattenväxt som omfattas av ett åtgärdsprogram. Rapporten föreslår ett antal åtgärder för att rädda beståndet av arten.

Kontakt