Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 - 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning av gaddsteklar 2010-2102 med färgskålar och pollinatörsslingor. Totalt 217 arter av gaddsteklar påträffades; vilket är 50 procent av den kända artstocken av gaddsteklar i länet.

Kontakt