Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 - 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av gaddsteklar 2010-2102 med färgskålar och pollinatörsslingor. Totalt 217 arter av gaddsteklar påträffades; vilket är 50 procent av den kända artstocken av gaddsteklar i länet.

Kontakt