Framtidens Kattegatt och Skagerrak – temperatur, salt och havsvattenstånd

Om publikationen

Löpnummer: 2013:75

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Framtidsscenario. Modell för modellering av framtida klimat i Östersjön-Kattegatt-Skagerrak-Nordsjön. Temperaturen i ytvattnet ökar, skiktningen starkare, havsnivån brutto kan höjas, sannolikhet för extrema händelser ökar.

I rapporten presenteras både svenska och engelska texter.

Kontakt