Framtidens Kattegatt och Skagerrak – temperatur, salt och havsvattenstånd

Om publikationen

Löpnummer:
2013:75
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Framtidsscenario. Modell för modellering av framtida klimat i Östersjön-Kattegatt-Skagerrak-Nordsjön. Temperaturen i ytvattnet ökar, skiktningen starkare, havsnivån brutto kan höjas, sannolikhet för extrema händelser ökar.

I rapporten presenteras både svenska och engelska texter.

Kontakt