Framtagande av lämpliga områden för musselodling med GIS

Om publikationen

Löpnummer: 2013:57

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

GIS-modell som tar fram områden som är lämpliga för musselodling. Kommun och länsstyrelse kan se områden som är attraktiva för musselodlare. Djup, vågexponering och bottenegenskaper.

Kontakt

Helena Carling