Förslag till fiskeregleringar i Bratten

Om publikationen

Löpnummer: 2013:103

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Beskrivning av naturvärden och fiske i Natura 2000-området Bratten samt förslag till hur fisket bör regleras för att naturvärdena ska få ett långsiktigt skydd.

Kontakt