Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Om publikationen

Löpnummer:
2013:85
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en utvärdering av projekt som fått utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2007-2011 i Västra Götalands län. Rapporten är framtagen av fil. dr, docent Maren Bak vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt