Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Om publikationen

Löpnummer: 2013:85

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en utvärdering av projekt som fått utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2007-2011 i Västra Götalands län. Rapporten är framtagen av fil. dr, docent Maren Bak vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt