En guide till digitala kartunderlag för planering i kust och hav

Om publikationen

Löpnummer:
2013:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Beskriver en mängd geodata användbara vid planering av kust och hav. Vilken geodata som finns och viktiga egenskaper och begränsningar. En inventering.

Kontakt