En guide till digitala kartunderlag för planering i kust och hav

Om publikationen

Löpnummer: 2013:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Beskriver en mängd geodata användbara vid planering av kust och hav. Vilken geodata som finns och viktiga egenskaper och begränsningar. En inventering.

Kontakt