Ekologisk odling av rabarber

Om publikationen

Löpnummer: 2013:90

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska rabarber yrkesmässigt (för avsalu).

Kontakt