Ekologisk odling av rabarber

Om publikationen

Löpnummer:
2013:90
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska rabarber yrkesmässigt (för avsalu).

Kontakt