Ekologisk odling av jordgubbar

Om publikationen

Löpnummer: 2013:86

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska jord-gubbar yrkesmässigt (för avsalu).

Kontakt