Ekologisk odling av hallon

Om publikationen

Löpnummer: 2013:87

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska hallon yrkesmässigt (för avsalu).

Kontakt