Ekologisk odling av hallon

Om publikationen

Löpnummer:
2013:87
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Kompendium/odlingsvägledning om att odla ekologiska hallon yrkesmässigt (för avsalu).

Kontakt