Droppkamerainventering och multibeammätningar av pockmarks vid Bratten

Om publikationen

Löpnummer:
2013:101
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Kartläggning med multibeam och inventering med dropkamera av de marina naturvärdena i pockmarks i Natura 2000-området Bratten.

Kontakt