Droppkamerainventering och multibeammätningar av pockmarks vid Bratten

Om publikationen

Löpnummer: 2013:101

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Kartläggning med multibeam och inventering med dropkamera av de marina naturvärdena i pockmarks i Natura 2000-området Bratten.

Kontakt