Drömmar om landsbygden

Om publikationen

Löpnummer: 2013:73

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Som en del i förberedelserna för det nya landsbygdsprogrammet, som införs 2014, har Länsstyrelsen bjudit in två invandrarföreningar till ett samtal om landsbygden.

Vilka erfarenheter bär de med sig från landsbygden i hemländerna? Hur ser de på den svenska landsbygden och möjligheterna till jobb och boende?

Kontakt