Drömmar om landsbygden

Om publikationen

Löpnummer:
2013:73
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Som en del i förberedelserna för det nya landsbygdsprogrammet, som införs 2014, har Länsstyrelsen bjudit in två invandrarföreningar till ett samtal om landsbygden.

Vilka erfarenheter bär de med sig från landsbygden i hemländerna? Hur ser de på den svenska landsbygden och möjligheterna till jobb och boende?

Kontakt