Den grønne manual - Tiltaksmetoder og opprydding i sedimenter i Norge

Om publikationen

Löpnummer:
2013:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Østfold fylkeskommune har i det nordiske samarbeidsprosjekt "Hav møter land", anmodet
om faglig bistand til utarbeidelse av en oversikt over status i arbeidet med forurensede marine sediment i Norge.

Primært var det ønskelig å få gjennomgått ulike relevante metoder for håndtering av forurensede sedimenter, tiltaks- og oppryddingsalternativer, kontroll og overvåking av tiltaksprosjektene, samt de gjeldende myndighetskrav knyttet til opprydning.

Kontakt