Den grønne manual - Tiltaksmetoder og opprydding i sedimenter i Norge

Om publikationen

Löpnummer: 2013:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Østfold fylkeskommune har i det nordiske samarbeidsprosjekt "Hav møter land", anmodet
om faglig bistand til utarbeidelse av en oversikt over status i arbeidet med forurensede marine sediment i Norge.

Primært var det ønskelig å få gjennomgått ulike relevante metoder for håndtering av forurensede sedimenter, tiltaks- og oppryddingsalternativer, kontroll og overvåking av tiltaksprosjektene, samt de gjeldende myndighetskrav knyttet til opprydning.

Kontakt