Cannabisanvändning bland ungdomar

Om publikationen

Löpnummer: 2013:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 144

Publikationstyp: Rapport

Kunskapssammanställning av forskning och studier om ungdomar och cannabis.

Kontakt