Bostadsmarknadsanalys i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:63
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsanalysen visar läget på länets bostads-marknad i ett urval av perspektiv. Analysen utgör planeringsunderlag för kommunerna och rapporteras till Boverket/regeringen.

Kontakt