Bostadsmarknadsanalys i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:63

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsanalysen visar läget på länets bostads-marknad i ett urval av perspektiv. Analysen utgör planeringsunderlag för kommunerna och rapporteras till Boverket/regeringen.

Kontakt