Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 145

Publikationstyp: Rapport

Biotopkartering av vattendrag inom Viskans och Rolfsåns avrinningsområden. De karterade vattendragen är Ekån, Skrålabäcken, Rolfsån, Sörån och Fälån.

Kontakt