Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
145
Publikationstyp:
Rapport

Biotopkartering av vattendrag inom Viskans och Rolfsåns avrinningsområden. De karterade vattendragen är Ekån, Skrålabäcken, Rolfsån, Sörån och Fälån.

Kontakt