Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2012

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.Namn på publikationen


Kontakt