Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:03
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport

Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2012

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.Namn på publikationen


Kontakt