Bidrag till jordbrukets överloppsbyggnader i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2013:65

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av en bidragssatsning fenomförd under åren 2006-2007 genom medel från kulturmiljöanslaget.

Under åren 2006 till 2007 genomfördes en bidragssatsning på överloppsbyggnader genom kulturmiljöanslaget. Rapporten är en redovisning av projektet och något om dess resultat.

Kontakt