Bidrag till jordbrukets överloppsbyggnader i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:65
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av en bidragssatsning fenomförd under åren 2006-2007 genom medel från kulturmiljöanslaget.

Under åren 2006 till 2007 genomfördes en bidragssatsning på överloppsbyggnader genom kulturmiljöanslaget. Rapporten är en redovisning av projektet och något om dess resultat.

Kontakt