Ålegræs og klimaforandringer i Kattegat- og Skagerrakområdet

Om publikationen

Löpnummer: 2013:45

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Rapporten samler relevant viden om ålegræssets reaktioner på klimarelaterede parametre, og giver et bud på, hvilken betydning de forventede klimaforandringer kan få for ålegræssets udbredelse i Kattegat og Skagerrak. (Danska)

Kontakt