Ålegræs og klimaforandringer i Kattegat- og Skagerrakområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2013:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten samler relevant viden om ålegræssets reaktioner på klimarelaterede parametre, og giver et bud på, hvilken betydning de forventede klimaforandringer kan få for ålegræssets udbredelse i Kattegat og Skagerrak. (Danska)

Kontakt