Vi gör vardag av mänskliga rättigheter

Om publikationen

Löpnummer: 2012:68

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har arbetat med att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten sedan 2007. I den här boken presenteras processen och utvecklingen av arbetet.

Kontakt