Vedinsekter i vitryggsområden – före och efter skötselåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2012:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

En uppföljning av vedinsekter visar att naturvårdsåtgärder för vitryggig hackspett mångdubblar dess födotillgång samt bekräftar att andra rödlistade arter gynnas.

Kontakt