Vedinsekter i vitryggsområden – före och efter skötselåtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2012:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

En uppföljning av vedinsekter visar att naturvårdsåtgärder för vitryggig hackspett mångdubblar dess födotillgång samt bekräftar att andra rödlistade arter gynnas.

Kontakt