Västra Götaland i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2012:42
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Klimatförändringarna påverkar hela samhället. Vissa effekter är tydliga redan i dag medan andra kommer smygande, och det är viktigt att vi redan nu tar oss an utmaningen att anpassa och förbereda samhället för kommande klimatförändringar. Denna rapport beskriver länets framtida klimat och vilka konsekvenser det kan medföra.

Kontakt