Vägledning klimatanpassning - Pilotfall Viskan

Om publikationen

Löpnummer: 2012:71

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

Projektet har sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Vägledningen ger en beskrivning av projektets genomförandet.

Kontakt