Vägledning klimatanpassning - Pilotfall Viskan

Om publikationen

Löpnummer:
2012:71
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

Projektet har sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Vägledningen ger en beskrivning av projektets genomförandet.

Kontakt