Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

Om publikationen

Löpnummer:
2012:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redogör för resultaten av den inventering av ryggradslösa djur som
gjordes ute på Svabergsgrunden i september 2010 inom projektet Hav möter Land
och i augusti 2009 inom Utsjöbanksinventeringen 2. Området har en mycket hög
biodiversitet. I undersökningen fann man hela 412 arter av ryggradslösa djur.
Flera av arterna som hittades här är mycket sällsynta eller hittades för första
gången i svenskt vatten. Även några för vetenskapen nya arter upptäcktes vid
dessa grund.

Kontakt