Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

Om publikationen

Löpnummer: 2012:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redogör för resultaten av den inventering av ryggradslösa djur som
gjordes ute på Svabergsgrunden i september 2010 inom projektet Hav möter Land
och i augusti 2009 inom Utsjöbanksinventeringen 2. Området har en mycket hög
biodiversitet. I undersökningen fann man hela 412 arter av ryggradslösa djur.
Flera av arterna som hittades här är mycket sällsynta eller hittades för första
gången i svenskt vatten. Även några för vetenskapen nya arter upptäcktes vid
dessa grund.

Kontakt