Utvärderingsrapport - Regional samverkansövning Storskred 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten utgör en utvärdering av Övning Storskred, 2011-10-26 - - 27. Övningen var en samverkansövning med berörda aktörer i ett skredscenario med risk för dammbrott.

Kontakt