Utvärderingsrapport - Regional samverkansövning Storskred 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör en utvärdering av Övning Storskred, 2011-10-26 - - 27. Övningen var en samverkansövning med berörda aktörer i ett skredscenario med risk för dammbrott.

Kontakt