Uppföljningsmanual för martorn

Om publikationen

Löpnummer:
2012:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en uppföljningsmanual för martorn. Martorn är en havsstrandväxt som hör hemma i sandiga miljöer. Arten är akut hotad och har därför fått ett åtgärdsprogram som syftar till att arten ska få en förbättrad populationsstatus. Vi känner ganska dåligt till de faktorer som påverkar martornets möjligheter till överlevnad och spridning. En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är därför uppföljning av arten.

Kontakt