Social hållbarhet – arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

En årsbok som beskriver enheten för social hållbarhets arbete under 2011

Kontakt