Sedimentens roll för näringsomsättningen grunda vikar i norra Stigfjorden, Orust

Om publikationen

Löpnummer:
2012:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar en studie om de grunda sedimentbottnarnas funktion för att bättre kunna bedöma effekterna av planerade åtgärder för minskad näringstillförsel.

Kontakt