Sedimentens roll för näringsomsättningen grunda vikar i norra Stigfjorden, Orust

Om publikationen

Löpnummer: 2012:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar en studie om de grunda sedimentbottnarnas funktion för att bättre kunna bedöma effekterna av planerade åtgärder för minskad näringstillförsel.

Kontakt