Resultatet av 2011/2012 års älgjakt

Om publikationen

Löpnummer:
2012:49
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2011/2012 års anmälningar av jaktresultat.

Kontakt