Resultatet av 2011/2012 års älgjakt

Om publikationen

Löpnummer: 2012:49

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2011/2012 års anmälningar av jaktresultat.

Kontakt