Projekt Lärjeån 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

Återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde.

Sportfiskarnas försök till återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde genom artificiell infektion av öring.

Kontakt