Projekt Lärjeån 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde.

Sportfiskarnas försök till återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde genom artificiell infektion av öring.

Kontakt