Planera för bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2012:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten behandlar hur kommunal fysisk planering samverkar med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten. Den vänder sig i första hand till kommunala planerare och tjänstemän på kommunernas bygg- och miljökontor.

Kontakt