Planera för bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2012:40

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten behandlar hur kommunal fysisk planering samverkar med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten. Den vänder sig i första hand till kommunala planerare och tjänstemän på kommunernas bygg- och miljökontor.

Kontakt