Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Ädellövskogarna i länet står kvar även om de hela tiden naggas i kanten. I en stor andel av skogarna har det skett någon form av förändring, oftast negativ. Eken är det vanligaste trädslaget, men mycket grova ekar förekommer endast i 16 procent av bestånden.

Kontakt