Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Ädellövskogarna i länet står kvar även om de hela tiden naggas i kanten. I en stor andel av skogarna har det skett någon form av förändring, oftast negativ. Eken är det vanligaste trädslaget, men mycket grova ekar förekommer endast i 16 procent av bestånden.

Kontakt