Oljepåslaget på Tjörn 2011 – Uppföljande undersökning av oljeförorening i marin miljö 2011-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:64

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 25 + 57 i bilagor

Publikationstyp: Rapport

Miljökontroll m.a.p. oljeförorening i den marina miljön efter oljepåslaget på Tjörn i september 2011. Undersökning har utförts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samråd Tjörns kommun.

Kontakt