Modell och verklighet – Hur kan SMHI:s modell S-HYPE användas för att statusklassa vattendrag?

Om publikationen

Löpnummer:
2012:60
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är ett examensarbete (30 hp) vars syfte var att undersöka hur väl SMHI:s S-HYPE-modell beräknar näringshalter i vattendrag i Västra Götalands län.

Kontakt