Modell och verklighet – Hur kan SMHI:s modell S-HYPE användas för att statusklassa vattendrag?

Om publikationen

Löpnummer: 2012:60

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är ett examensarbete (30 hp) vars syfte var att undersöka hur väl SMHI:s S-HYPE-modell beräknar näringshalter i vattendrag i Västra Götalands län.

Kontakt