Miljöövervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning.

Resultat av utvärdering av fem skogsområdens avrinningskemi inom den regionala miljöövervakningen.

Kontakt