Miljöövervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning.

Resultat av utvärdering av fem skogsområdens avrinningskemi inom den regionala miljöövervakningen.

Kontakt