Manual för uppföljning av ostronört

Om publikationen

Löpnummer:
2012:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en manual för att följa upp ostronört. Ostronört är en sällsynt havsstrandväxt som förekommer på öppna steniga stränder där det är liten konkurrens med andra växter. Arten har i huvudsak arktisk utbredning och i Sverige har den tidigare noterats på ett hundratal lokaler, främst längs bohuskusten. Men under de senaste två decennierna har antalet lokaler minskat mycket kraftigt och finns idag endast på ett tiotal lokaler. Minskningen av arten har till synes skett utan att några större förändringar av växtmiljön. Förhoppningsvis ska denna uppföljning ge mer information om artens ekologi och vad som är orsaken till minskningen. 

Kontakt