Lövskogsinventering i Tidaholms kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2012:84

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 471

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Tidaholms kommun.

Kontakt