Lövskogsinventering i Tidaholms kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2012:84
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
471
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Tidaholms kommun.

Kontakt