Lagstiftning till havs

Om publikationen

Löpnummer: 2012:32

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Gällande planeringssystem för kust och hav Sverige, Norge och Danmark. Översikt av planeringssystemen för kust och i hav i Sverige, Norge och Danmark. Lagar, praxis, tillämpning. Jämförelse och analys. För politiker, handläggare, planerare och intressenter.

Kontakt

Helena Carling