Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa

Om publikationen

Löpnummer: 2012:67

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Forskning om kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa. Vad är kognitiv svikt och viktiga faktorer som påverkar kognitionen samt hur kan vi hjälpa?

Dokumentation från regional konferens 21 september 2012

Kontakt