Inventering av hotade vildbin i Västra Götalands län 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2012:92

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör en redovisning av genomförd inventering av vildbin under 2012 i Västra Götalands län.

Kontakt