Inventering av hotade vildbin i Västra Götalands län 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2012:92
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten utgör en redovisning av genomförd inventering av vildbin under 2012 i Västra Götalands län.

Kontakt