Inventering av hotade fjälltaggsvampar och violgubbe

Om publikationen

Löpnummer:
2012:57
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
114
Publikationstyp:
Rapport

Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 52 lokaler i västra delen av Västra Götalands län. Fyra lokaler bedömdes som högsta klass (1) och 27 lokaler som klass 2.

Kontakt