Inventering av hotade fjälltaggsvampar och violgubbe

Om publikationen

Löpnummer: 2012:57

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 114

Publikationstyp: Rapport

Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 52 lokaler i västra delen av Västra Götalands län. Fyra lokaler bedömdes som högsta klass (1) och 27 lokaler som klass 2.

Kontakt