Inventering av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:93
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av genomförd inventering av fetörtsblåvinge längs den svenska sidan av Idefjorden under 2012 i Västra Götalands län. Rapporten beskriver bland annat befintliga och möjliga livsmiljöer samt lämpliga naturvårdsåtgärder.

Kontakt