Inventering av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:93

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av genomförd inventering av fetörtsblåvinge längs den svenska sidan av Idefjorden under 2012 i Västra Götalands län. Rapporten beskriver bland annat befintliga och möjliga livsmiljöer samt lämpliga naturvårdsåtgärder.

Kontakt