Guldsandbi i Marks kommun 2009-2012 – åtgärder och resultat

Om publikationen

Löpnummer: 2012:88

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör en samlad redovisning av genomförda åtgärder och resultat 2009-2012 för guldsandbi i Storåns dalgång, Marks kommun.

Kontakt