Föräldrar i vår tid

Om publikationen

Löpnummer:
2012:83
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Bred presentation av pågående forskning och nya studier som rör föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor. Forskningsnätverket ”Barns välbefinnande och familjers villkor”

Kontakt