Föräldrar i vår tid

Om publikationen

Löpnummer: 2012:83

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Bred presentation av pågående forskning och nya studier som rör föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor. Forskningsnätverket ”Barns välbefinnande och familjers villkor”

Kontakt