Flodpärlmusslans status i Västra Götaland – inventering av tre mussellokaler 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:05
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringarna utfördes sommaren 2011 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.

Kontakt