Flodpärlmusslans status i Västra Götaland – inventering av tre mussellokaler 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Inventeringarna utfördes sommaren 2011 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.

Kontakt