Fiskevårdsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2012:54

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 288

Publikationstyp: Rapport

Interregprojekt Sverige Norge. Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde. Bedömningsgrunder och åtgärder.

Kontakt