Fiskevårdsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2012:54
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
288
Publikationstyp:
Rapport

Interregprojekt Sverige Norge. Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde. Bedömningsgrunder och åtgärder.

Kontakt