Bostadsmarknadsanalys 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:59

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag att göra analys av utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Rapporten innehåller en presentation av läget, samt utveckling inom bostadsbyggandet. Analysen är uppdelad i fyra delregioner.

Ur innehållet: Ungdomars och nyanlända flyktingars situation på bostadsmarknaden.

Kontakt