Bostadsmarknadsanalys 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:59
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag att göra analys av utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Rapporten innehåller en presentation av läget, samt utveckling inom bostadsbyggandet. Analysen är uppdelad i fyra delregioner.

Ur innehållet: Ungdomars och nyanlända flyktingars situation på bostadsmarknaden.

Kontakt