Blankålsvandring i Göta älv

Om publikationen

Löpnummer: 2012:95

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Den sammantagna dödligheten för utvandrande blankål i Göta älv år 2010 – 2011 var 61 %,. Vid telemetristudien under 2008 var dödligheten något högre 68 %.

Kontakt