Blankålsvandring i Göta älv

Om publikationen

Löpnummer:
2012:95
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Den sammantagna dödligheten för utvandrande blankål i Göta älv år 2010 – 2011 var 61 %,. Vid telemetristudien under 2008 var dödligheten något högre 68 %.

Kontakt