Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:80

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt