Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:80
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt